Home  /   Ansök

Misshandlade, övergivna och vanvårdade hunder

Fonden är till för att hjälpa utsatta hundar och riktar sig till gruppen misshandlade, övergivna och vanvårdade hundar.

För att vi skall kunna hjälpa dig så skall du ha en försäkrad hund och om du inte har det så får du ange varför inte. För att vi skall kunna bemöta dig på rätt sätt och av rätt person ber vi dig fylla i nedanstående. Ärendet kommer då slussas till ansvarig person.

UC-kontroll om ansökarens ekonomi görs för att säkerställa att hjälpen kommer rätt djurägare och djur tillhanda.

Veterinärens bidrag

Vi ser gärna att veterinärerna själva bidrar med att ge rabatterat pris på behandlingar för att spara på hundfondens medel, men det är inte ett krav från fonden.

Ansökan Hundfonden